Sejarah Desa

Sungai Nibung- Desa Sungai Nibung didirikan di masa kerajaan pada tahun 1934 oleh Syarif Agil Al-Iydrus Penguasa Tanah ( Kerajaan Kerta Mulya ) dari Tanjung Bunga s/d Tanjung Burung.  Yang dibagi menjadi 3 Kepunggawaan (Tanjung Bunga, Kuala Karang dan Tanjung Burung ( Sungai Nibung ) adalah wilayah kerajaan Kubu, secara definitif era pemerintahan orde lama penyelenggaraan Pemerintahan Sungai Nibung yang dikepalai seorang Kepala Kampung bernama Wa’ Bujang s/d Kepala Kampung Usman pada tahun 1950 an, oleh karena Kepala Kampung Usman dituduh terlibat dalam G 30 S PKI maka sejak tahun 1965 Kepemimpinan dilanjutkan Bujang dan di era Pemerintahan Orde Baru Kampung Sungai Nibung berubah menjadi Desa Sungai Nibung pada tahun 1967 dengan Kepala Desa bernama Sy. A. Madjid hingga penyelenggaraan PEMILU tahun 1970 an.

Nama Sungai Nibung diambil dari nama pohon yang menyerupai pohon pinang yang banyak tumbuh dibantaran sungai dimana tempat awal bermukim dan berkembangnya penduduk, maka oleh para tetua dizamannya dinamailah Kampung Sungai Nibung. Dengan struktur mata pencaharian Pertanian, Nelayan dan Berdagang yang jumlahnya mencapai 650 – an KK Rumah Tangga.(AN)